VIAA projekts

Pygmalion valodu centrs - VIAA projekts


es-fondu-logotipu-ansamblis-esf-krasains.jpg

Sadarbībā ar VIAA (Valsts Izglītības Attīstības Aģentūra), īstenojam divas profesionālās pilnveides izglītības programmas:

1. Datorzinības BEZ priekšzināšanām konkurētspējas paaugstināšanai darba tirgū

2. Datorzinības AR priekšzināšanām konkurētspējas paaugstināšanai darba tirgū

Šī gada 22. septembrī sāksies pieteikšanās mācībām ES fondu pieaugušo izglītības projekta "Nodarbināto personu profesionālās kompetences pilnveide" piektajā kārtā, kurā strādājošie iedzīvotāji varēs izvēlēties mācības 12 dažādās nozarēs.

* mācību maksu 90% apmērā sedz ES fondi un valsts, 10% ir strādājošā līdzmaksājums. Nodarbinātajiem ar maznodrošinātās vai trūcīgas personas statusu mācības ir bez maksas.

KAS VAR PIETEIKTIES

Pieteikšanās piektajā mācību kārtā ritēs līdz 2020.gada 22.oktobrim, aizpildot pieteikumu tiešsaistē www.macibaspieaugusajiem.lv. Arī piektajā kārtā mācībām varēs pieteikties strādājoši un pašnodarbināti iedzīvotāji, kuri ir vecumā no 25 gadiem ar nepabeigtu vai pabeigtu izglītību, jaunie vecāki, kas atrodas bērna kopšanas atvaļinājumā un ir saglabājuši darba attiecības, kā arī strādājošie pensionāri.

Katrs strādājošais projekta laikā mācīties var divas reizes neatkarīgi no pieteikšanās kārtu skaita, taču jāņem vērā, ka vienlaicīgi iespējams mācīties tikai vienā izglītības programmā. Ja mācības uzsāktas un kādu iemeslu dēļ pārtrauktas, atkārtoti var pieteikties ne ātrāk kā 6 mēnešus pēc mācību pārtraukšanas dienas. Vairāk par pieteikšanās nosacījumiem: macibaspieaugusajiem.lv/ka-notiek-pieteiksanas.

Izglītības programma Iepriekšējā izglītība Mācību ilgums Norises vieta Mācību maksa* Līdzmaksājums 10%*
Datorzinības BEZ priekšzināšanām konkurētspējas paaugstināšanai darba tirgū vidēja izglītība 10 nedēļas Meierovica 18, Rīga (centrs) 512,00 EUR 51,20 EUR
Datorzinības AR priekšzināšanām konkurētspējas paaugstināšanai darba tirgū vidēja izglītība 10 nedēļas Meierovica 18, Rīga (centrs) 512,00 EUR 51,20 EUR

Par VIAA projektu

Projekta īstenotājs Valsts izglītības attīstības aģentūra(VIAA) sadarbībā ar:
Projekta mērķis Pilnveidot nodarbināto personu profesionālo kompetenci, lai laikus novērstu darbaspēka kvalifikācijas neatbilstību darba tirgus pieprasījumam, veicinātu strādājošo konkurētspēju un darba produktivitātes pieaugumu.
Projekta īstenošanas laiks 2017. gada 1. janvāris – 2022. gada 31. decembris
Projekta finansējuma avots Eiropas Sociālā fonda (ESF) finansējums un Valsts budžeta līdzfinansējums
Nodarbinātajiem projektā pieejamie izglītošanās veidi
  • profesionālās tālākizglītības, profesionālās pilnveides un neformālās izglītības programmu apguve
Izglītības iestādes aktivitātes projektā
  • neformālās izglītības programmu īstenošanaprofesionālās pilnveides izglītības programmu īstenošana
Projekta mērķa grupa strādājošie:
  • vecumā no 25 gadiem līdz neierobežotam vecumamar nepabeigtu izglītību vai pabeigtu izglītību (t.sk. pamatizglītību, vispārējo vidējo, profesionālo vai augstāko izglītību)
priekšrocības uzņemšanā sociālā riska grupu nodarbinātajiem:
  • nodarbinātajiem vecumā no 45 gadiem ar zemu vai darba tirgum nepietiekamu izglītības līmeni (pabeigta vai nepabeigta pamatizglītība vai vispārējā vidējā izglītība).vecumā no 50 gadiem, kas saņēmuši rekomendāciju mācībām NVA projektā "Atbalsts ilgākam darba mūžam",bēgļiem un personām ar alternatīvo statusu.
Mācību izmaksas
  • mācību izmaksas 90% apmērā sedz ES fondi un valsts, 10% ir strādājošā līdzmaksājums, kuru var segt arī darbinieka darba devējsnodarbinātajiem ar maznodrošinātās vai trūcīgas personas statusu mācības ir bez maksas
Pieejamais atbalsts
Kontaktinformācija izglītības iestādē
  • neformālās izglītības programmu īstenošanaprofesionālās pilnveides izglītības programmu īstenošana
Sīkāka informācija www.macibaspieaugusajiem.lv
Projekta īstenošanas pamats Eiropas Sociālā fonda projekts Nr. 8.4.1.0/16/I/001 “Nodarbināto personu profesionālās kompetences pilnveide”, kura īstenošanu regulē 15.07.2016. Ministru kabineta noteikumi Nr. 474 “Darbības programmas “Izaugsme un nodarbinātība” 8.4.1. specifiskā atbalsta mērķa “Pilnveidot nodarbināto personu profesionālo kompetenci” īstenošanas noteikumi”