Valodu kompetences līmeņi
← Doties atpakaļ

Valodu kompetences līmeņi - Pygmalion valodu centrs


pygmalion_levels.png

A1 līmenis

Kursa ilgums: 120 stundas

Es saprotu: pazīstamus vārdus un dažas ļoti vienkāršas frāzes, kad lēni un skaidri runā par mani, manu ģimeni un tuvāko apkārtni.

Es varu: vienkāršā veidā sazināties, ja sarunu biedrs teikto var lēnām atkārtot vai pateikt citiem vārdiem un palīdz man formulēt to, ko es cenšos pasacīt; uzdot vienkāršus jautājumus un atbildēt uz tiem sarunā par man ļoti labi zināmām tēmām; vienkāršos teikumos pastāstīt par savu dzīvesvietu un cilvēkiem, kurus pazīstu.

Es protu: uzrakstīt īsu, vienkāršu tekstu, piemēram, nosūtīt apsveikuma pastkarti; aizpildīt veidlapas ar personas datiem, piemēram, ierakstīt savu vārdu, pilsonību un adresi viesnīcas reģistrācijas lapā.

A2 līmenis

Kursa ilgums: 120 stundas

Es saprotu: atsevišķas frāzes un biežāk lietotos vārdus izteikumos, kam ir saistība ar mani (vienkāršu informāciju par sevi un ģimeni, iepirkšanos, dzīvesvietu, darbu).

Es varu: uztvert galveno domu īsos, vienkāršos un skaidri izrunātos paziņojumos, sludinājumos; izlasīt ļoti īsus un vienkāršus tekstus; sameklēt konkrētu informāciju vienkāršos, ar ikdienas dzīvi saistītos tekstos: sludinājumos, reklāmizdevumos, ēdienkartēs, sarakstos; saprast īsas un vienkāršas privātās vēstules; sazināties parastās ikdienišķās situācijās, kur notiek vienkārša informācijas apmaiņa par man zināmiem tematiem vai darbībām; iesaistīties ļoti īsā sarunā par sadzīviskiem jautājumiem, tomēr mana valodas prasme ir nepietiekama, lai patstāvīgi veidotu dialogu; vienkāršos teikumos pastāstīt par savu ģimeni un citiem cilvēkiem, dzīves apstākļiem, savu izglītību un pašreizējo vai iepriekšējo darbu; uzrakstīt īsas zīmītes un vienkāršus paziņojumus.

Es protu: uzrakstīt ļoti vienkāršu vēstuli, piemēram, izsakot kādam pateicību.

B1 līmenis

Kursa ilgums: 120 stundas

Es saprotu: galveno saturu skaidrā un literāri pareizā runā par pazīstamām tēmām, ar kurām es saskaros darbā, skolā, brīvajā laikā utt.; radio un televīzijas raidījumu saturu tad, kad samērā lēni un skaidri runā par aktuāliem notikumiem vai tematiem, kuri mani interesē personīgi vai profesionāli; tekstus, kuros izmantota ikdienā bieži lietota vai ar manu darbu saistīta valoda.

Es varu: saprast privātajās vēstulēs aprakstītos notikumus, izjūtas un vēlmes; ārzemju ceļojuma laikā sazināties situācijās, kur nepieciešams runāt; bez iepriekšējas sagatavošanās iesaistīties sarunā par man zināmiem vai mani interesējošiem, kā arī ar ikdienas dzīvi saistītiem tematiem; īsi pamatot un paskaidrot savus uzskatus un nodomus; pastāstīt stāstu, izklāstīt grāmatas vai filmas saturu un izteikt par to savu attieksmi.

Es protu: veidot un saistīt kopā izteikumus, lai pastāstītu par pieredzēto un dažādiem notikumiem, saviem sapņiem, cerībām un vēlmēm; uzrakstīt vienkāršu, saistītu tekstu par jautājumiem, kas man ir zināmi vai mani interesē.

B2 līmenis

Kursa ilgums: 120 stundas

Es varu: saprast garāku runu un lekcijas, sekot līdzi pat sarežģītai argumentācijai, ja temats ir pietiekami pazīstams; izlasīt pārskatus un rakstus par aktuālām problēmām, kuros autors pauž noteiktu attieksmi vai viedokli; saprast mūsdienu prozas darbus; diezgan brīvi un bez sagatavošanās sazināties ar dzimtās valodas runātājiem; aktīvi piedalīties diskusijās par man zināmām problēmām, pamatojot un aizstāvot savu viedokli; pamatot savus uzskatus par kādu strīdīgu jautājumu, izvērtējot atšķirīgos viedokļus; uzrakstīt skaidru, detalizētu tekstu par dažādiem jautājumiem, kas skar manu interešu loku; uzrakstīt eseju vai ziņojumu, dot rakstisku informāciju, kā arī argumentēt vienu vai otru viedokli.

Es saprotu: gandrīz visu televīzijas ziņās un reportāžās par jaunākajiem notikumiem; gandrīz visas filmas literārajā runā.

Es protu uzrakstīt vēstules, izceļot man nozīmīgākos notikumus un iespaidus.

C1 līmenis

Kursa ilgums: 120 stundas

Es varu: saprast garāku runu arī tad, ja tai nav skaidra uzbūve un ir vāji izteiktas loģiskās sakarības; saprast garus un sarežģītus dažāda tipa tekstus, izprotot stila atšķirības; saprast speciālos rakstus un garākas tehniskās instrukcijas, pat tad, ja tās neattiecas uz manu darbības jomu; veikli un brīvi izteikties, piemērotus vārdus un izteicienus īpaši nemeklējot. Es bez pūlēm saprotu televīzijas raidījumus un filmas.

Es protu: prasmīgi lietot valodu gan ikdienas situācijās, gan darba vajadzībām; uzrakstīt vēstuli, eseju vai ziņojumu par sarežģītiem jautājumiem, izceļot to, ko es uzskatu par nozīmīgu un svarīgu. Es protu precīzi formulēt savas domas un uzskatus un prasmīgi uzturēt sarunu; skaidri un loģiski uzrakstīt savas domas, izteikt savu viedokli; rakstīt konkrētam lasītājam piemērotā stilā.

C2 līmenis

Kursa ilgums: 120 stundas

Es bez grūtībām saprotu jebkuru runas veidu – gan tiešā saziņā teikto, gan pārraidīto pat tad, ja ātrā tempā runā dzimtās valodas lietotājs.

Es varu bez grūtībām: saprast runātājus ar dažādām izrunas īpatnībām; izlasīt dažāda tipa, uzbūves vai valodas ziņā sarežģītus tekstus: rokasgrāmatas, speciālos rakstus, literāros darbus; piedalīties jebkurā sarunā vai diskusijā, labi pārzinu idiomātiskos izteicienus un sarunvalodas vārdus; runāt pilnīgi brīvi un precīzi izteikt nozīmes smalkākās nianses; pilnīgi brīvi, skaidri un argumentēti, konkrētajai situācijai atbilstošā veidā sniegt kādas tēmas izklāstu; uzrakstīt sarežģītas vēstules, referātus vai rakstus tā, lai lasītājam būtu viegli pamanīt un atcerēties svarīgākās vietas; uzrakstīt pārskatus un recenzijas gan par literārajiem, gan speciālās literatūras darbiem.

Es protu: veidot savu stāstījumu tā, lai klausītājam būtu vieglāk uztvert un iegaumēt nozīmīgākos jautājumus; uzrakstīt skaidru, loģisku tekstu atbilstošā stilā. Ja valodas lietojumā man rodas grūtības, es protu tik veikli pārveidot sacīto, ka citi to nemana.