NVA projekts

NVA projekts - Pygmalion valodu centrs


es-fondu-logotipu-ansamblis-esf-krasains.jpg

ANGĻU VALODA NODARBINĀTĀM PERSONĀM BEZ MAKSAS ar kupona metodi - Bezdarba riskam pakļauto personu apmācība (mūžizglītība):

Pasākuma mērķis

Apmācības mērķis ir veicināt bezdarba riskam pakļauto personu nepārtrauktu zināšanu un prasmju pilnveidošanu, paaugstinot to konkurētspēju darba tirgū.

Valodu centrs Pygmalion sadarbībā ar Nodarbinātības valsts aģentūru īsteno bezdarbnieku un darba meklētāju apmācību dažādās valodu programmās.

Pasākuma mērķa grupa

Bezdarba riskam pakļauta persona ir:

- nodarbinātā persona vai pašnodarbinātais, kurš sasniedzis 50 gadu vecumu

- nodarbinātā persona vai pašnodarbinātais, kuram ir darba tirgus prasībām nepietiekama izglītība vai prasmes

- nodarbinātā persona vai pašnodarbinātais, kuram noteikta invaliditāte, vai prognozējama invaliditāte, vai persona pēc pārejošas darbnespējas, kas nepārtraukti ilgusi vismaz četrus mēnešus

Nodarbību grafiks:

Nodarbības notiks 2 reizes nedēļā, no plkst. 18:00-21:00, attālināti Zoom platformā.  Kursa garums 100 stundas, 3 mēneši.

PIETEIKTIES NVA MĀJAS LAPĀ ŠEIT

ANGĻU VALODA BEZDARBNIEKIEM BEZ MAKSAS

Valodu centrs Pygmalion sadarbībā ar Nodarbinātības valsts aģentūru īsteno bezdarbnieku un darba meklētāju apmācību dažādās angļu valodas programmās.

Dalībai neformālās izglītības programmu apguvē var pieteikties bezdarbnieki un darba meklētāji, kuru prasmes neatbilst mainīgajām darba tirgus prasībām vai šīs prasmes ir nepietiekamas un šī iemesla dēļ ir grūti atrast darbu. Bezdarbniekam un darba meklētājam ir iespēja saņemt apmācību kuponu un iesaistīties neformālās izglītības programmas apguvē un pēc noslēguma pārbaudījuma nokārtošanas saņemt iegūto zināšanu apliecinošu dokumentu.

Apmācību laikā bezdarbniekiem tiek nodrošināta stipendija EUR 100 apmērā par kalendāro mēnesī. Nodarbības notiek katru darba dienu, 4 ak. stundas, kafijas pauze 15 min. Kursa ilgums 5 nedēļas.

Detalizētāka informācija un reģistrācija pieejama NVA filiālēs vai NVA mājas lapā.

Neformālās izglītības programmas ar NVA kuponiem:

Angļu valoda (ar priekšzināšanām) – Elementary  (100 st.)

Angļu valoda (ar priekšzināšanām) – Lower-Intermediate (100 st.)

Angļu valoda (ar priekšzināšanām) – Intermediate (100 st.)

Angļu valoda (ar priekšzināšanām) – Higher-Intermediate (100 st.)