NVA projekts

NVA projekts - Pygmalion valodu centrs


es-fondu-logotipu-ansamblis-esf-krasains.jpg

Valodu centrs Pygmalion sadarbībā ar Nodarbinātības valsts aģentūru īsteno bezdarbnieku un darba meklētāju apmācību dažādās valodu programmās.

Dalībai neformālās izglītības programmu apguvē var pieteikties bezdarbnieki un darba meklētāji, kuru prasmes neatbilst mainīgajām darba tirgus prasībām vai šīs prasmes ir nepietiekamas un šī iemesla dēļ ir grūti atrast darbu. Bezdarbniekam un darba meklētājam ir iespēja saņemt apmācību kuponu un iesaistīties neformālās izglītības programmas apguvē un pēc noslēguma pārbaudījuma nokārtošanas saņemt iegūto zināšanu apliecinošu dokumentu.

Apmācību laikā bezdarbniekiem tiek nodrošināta stipendija EUR 100 apmērā par kalendāro mēnesī. Nodarbības notiek katru darba dienu, 4 ak. stundas, kafijas pauze 15 min. Kursa ilgums 5-7 nedēļas atkarībā no programmas.

Detalizētāka informācija un reģistrācija pieejama NVA filiālēs vai NVA mājas lapā.

Neformālās izglītības programmas ar NVA kuponiem:

Angļu valoda (ar priekšzināšanām) – Elementary  (100 st.)

Angļu valoda (ar priekšzināšanām) – Lower-Intermediate (100 st.)

Angļu valoda (ar priekšzināšanām) – Intermediate (100 st.)

Angļu valoda (ar priekšzināšanām) – Higher-Intermediate (100 st.)